سالن مجزا بانوان(باشگاه شیان)

از ساعت 7 صبح الی 10 شب

باشگاه بانوان از صبح تا شب

CROSS FIT

باشگاه بانوان شیان از صبح تا شب

CROSS FIT

کمیته قویترین مردان فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی کشور اغازبه کارکرد لذا شعاراین کمیته قدرت سرعت سلامت می باشد که براین اساس میخواهد با سیاست های جدید وتغییرات اساسی درکنارکمیته قویترین مردان کشورواستان تهران دربخش دانشگاه های کشور نویدبخش گامی نوین باشد لذا مسولان این کمیته همگی براین باورندکه تغییرات نسبت به شرایط کنونی با همان شعار قدرت سرعت سلامت درخواست امروزی جامعه می باشد لذا ازهمین مجال استفاده کرده وازتمام علاقمندان دعوت به عمل می آید تا مارا درپویایی هرچه بیشتر یاری فرمایند ریاست کمیته قویترین مردان دانشگاهی کشور-آقای شاهین امیرعظیمی جناب امیرگودرزی نایب رئیس دبیرکمیته جناب ابراهیم کمانی رئیس کمیته فنی جناب محراب فاطمی جناب اقای مهدی فاطمی رییس کمیته داوران جناب آقای دکترمسعودروشنی رئیس کمیته آموزش جناب آقای حسین جلالی رئیس کمیته استان تهران هستند که زین پس درخدمت تمام عزیزان خواهندبود با توجه به اهداف کمیته ودستورالعمل ریاست کمیته جناب امیرعظیمی -سیاست این کمیته درتمام مراحل سلامت محوربوده ویکی ازاهدافش مبارزه بادوپینگ وبازگشت چابکی وحیجان به جامعه ورزشی جوانان خواهدبود
باشگاه شاهین بزرگ ترین باشگاه در شرق تهران

مراسم افتتاحیه

باشگاه شاهین بزرگ ترین باشگاه در شرق تهران

محوطه باشگاه

بزرگترین باشگاه در شرق تهران

اتاق کودک

بزرگترین باشگاه در شرق تهران

کافه باشگاهبزرگ ترین باشگاه در شرق تهران

shahingym


YOUR PERFORMANCE110%


باشگاه شاهین به عنوان بزرگترین باشگاه در شرق تهران با مجهزترین سالن ها ،حرفه ای ترین مربی ها برای کلیه ی رشته های ورزشی و نظارت دقیق و خاص مربیان ورزشی،کلاسهای ورزشی شاد، پرنشاط و متنوع همراه با پیکر سنجی و سایز گیری ،مناسب ترین برنامه های ورزشی و رژیم های غذایی مسیر شما رابرای رسیدن به وزن ایده آل و اندام مناسب کوتاه میکند...
بیشتر بخوانید